Z Á K L A D N É   I N F O R M Á C I E

Milí bežci, mrzí nás to, ale oznamujeme vám, že podujatie Strážovská 50 (16. máj 2020) sa vzhľadom na aktuálny vývoj situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 nebude konať. Táto situácia spolu s prijatým opatrením - zákazom organizovania verejných športových akcii - nám neumožňuje tento rok naše preteky pre vás zrealizovať. Dodržanie bezpečnosti bežcov a ich zdravie, ako aj zdravie dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí sa na pretekoch podieľajú, sú pre nás prvoradé.

Okrem toho, ani postupné uvoľňovanie opatrení nám v súčasnej chvíli neumožňuje zorganizovať preteky a zabezpečiť potrebné zázemia pre vás, z opatrení spomenieme napr. aj to, že stále platí zákaz súťažných športových podujatí mimo niektorých výnimiek (najvyššie ligy vo futbale, hokeji a pod.) a podmienkou na účasť na hromadnom podujatí je PCR alebo AG test nie starším ako 12 hodín. Viac informácii nájdete vo vyhláške ÚVZ SR č. 199.

Účastníkov, ktorí mali registráciu prenesenú z roku 2020, budeme kontaktovať prostredníctvom mailu. Veľmi radi vás privítame na budúcoročnej edícii nášho behu v polovici mája 2022, budeme veriť, že tento krát to už konečne vyjde.

 

Vieme, koľko úsilia a času venujete tréningu na preteky. Preto by sme radi tradíciu Strážovskej 50 zachovali aspoň symbolicky, prostredníctvom spoločného virtuálneho behu. 

Ďakujeme a veríme, že sa s vami čoskoro znovu stretneme.

Strážovská 50 je horský ultramaratón a turistický diaľkový pochod, ktorý sa koná 16. mája 2020. Jeho 50 km dlhá trasa so štartom a cieľom v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice prechádza krásnym prostredím Strážovských vrchov.

ORGANIZÁTOR PODUJATIA

Občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL
Nejedlého 41
841 02
Bratislava
IČO 42364582

TERMÍN

16. máj 2020 (sobota)

ZARADENIE

Strážovská 50 je súčasťou Slovenskej Ultratrailovej Ligy 2020.

REGISTRÁCIA

 

Prostredníctvom prihlasovacieho formulára od 6. decembra 2019 od 09.00 hod.

ŠTARTOVNÝ POPLATOK

 

22 EUR za jednu osobu

PODMIENKY ÚČASTI

 • vek účastníka 18 rokov (pre účasť osoby s vekom od 15 rokov pozri bod 1.) Pravidlách)

 • prihlásenie sa cez link, ktorý nájdete v sekcii Registráci

 • uhradenie štartovného poplatku podľa požiadavky organizátora

 • dostavenie sa na rannú prezentáciu účastníkov v Trenčianskych Tepliciach v určenom čase a s kompletnou povinnou výbavou                               

 • odovzdanie vyplneného a podpísaného dokumentu "Informovaný súhlas účastníka" počas prezentácie účastníkov

Limit počtu účastníkov je stanovený na 150.

Odporúčame účastníkom absolvovať pred podujatím Strážovská 50 individuálnu lekársku prehliadku, najmä v prípade, ak účastník prekonal infekčné ochorenie (angína, chrípka atď.) za obdobie posledných 6 až 8 týždňov pred štartom pretekov.

KATEGÓRIE
 

 • Muži (súčasť Slovenskej Ultratrailovej Ligy)

 • Ženy (súčasť Slovenskej Ultratrailovej Ligy)

 • 50 km so psom - muži (pozor, táto kategória nie je Slovenskej Ultratrailovej Ligy)

 • 50 km so psom - ženy (pozor, táto kategória nie je Slovenskej Ultratrailovej Ligy)

PRAVIDLÁ PODUJATIA STRÁŽOVSKÁ 50
 

Prečítajte si pozorne pravidlá podujatia Strážovská 50 zverejnené v samostatnej sekcii tejto webstránky.

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE KATEGÓRIU 50 KM SO PSOM

Prečítajte si pozorne pravidlá podujatia Strážovská 50 zverejnené v samostatnej sekcii tejto webstránky (bod IV.).

PREZENTÁCIA
 

Prezentácia účastníkov sa koná 16. mája 2020 v Trenčianskych Tepliciach pri reštaurácii R-Club (ulica Tomáša Garrigue Masaryka). v čase od 07.00 do 07.45 hod. Na miesto prezentácie treba prísť najneskôr o 07.30 hod.

ŠTART

 

Spoločný štart účastníkov podujatia Strážovská 50 je 16. mája 2020 o 08.00 hod. z Trenčianskych Teplíc.

 

OBČERSTVOVACIE STANICE

 

 • K1: Križovatka zelenej turistickej značky a hlavnej cesty z Trenčianskych Teplíc 1,5 km za Petrovou Lehotou (10. km)

 • K2: Homôlka, pri bufete Partizán (27. km)

 • K3: Horná Poruba, na začiatku obce na červenej turistickej značke (35. km)

KONTROLNÉ BODY

 

Živé kontrolné stanovištia budú na mieste horeuvedených občerstvovacích staníc. Na týchto miestach a v cieli bude čas príchodu účastníka zaznamený prostredníctvom elektronickej časomiery.

 

Okrem živých kontrolných stanovíšť sa na trase bude nachádzať samokontroly na týchto miestach (samokontrola = odfotenie uvedeného miesta/objektu). 

 

Z tohoto dôvodu je potrebné mať so sebou fotoaparát (stačí v mobile) na zaznamenanie týchto kontrolných bodov (samokontrol).

Na trase sa bude nachádzať minimálne jedna živá tajná kontrola. Záznam trasy na GPS v cieli ako náhradu chýbajúcich živých kontrol alebo kontrolných bodov (samokontrol) neakceptujeme.

CIEĽ

 

Cieľ sa nachádza v priestoroch zastrešenej pivnej záhrady reštaurácie R-Club v Trenčianskych Tepliciach (ulica Tomáša Garrigue Masaryka). Časový limit pre príchod do cieľa je do 16. mája 2020 do 20.00 hod.

ČASOVÝ LIMIT NA ABSOLVOVANIE TRASY

 

12 hodín