top of page

REGISTRÁCIA (UKONČENÁ)       

Na preteky Strážovská 50 2022 sa dá prihlásiť prostredníctvom Prihlasovacieho formulára od 3. februára 2022 od 20.00 hod. najneskôr do 28. apríla 2022 do 20.00 hod. alebo do naplnenia kapacity podujatia. Registrácia priamo na mieste prezentácie v Trenčianskych Tepliciach nie je možná.

Informácie označené s * sú povinné. V prihlasovacom formulári uveďte svoje krstné meno a priezvisko s diakritikou a v plnom znení (nie prezývku, skrátené meno a pod.). V opačnom prípade nebude možné odoslať Váš výsledok pre Slovenskú Ultratrailovú Ligu, ITRA a UTMB World Series kvalifikáciu.

 

Celkový limit počtu účastníkov je 200 miest (z toho 20 je vyhradených pre kategóriu 50 km so psom). Po naplnení tohoto počtu registrovaných účastníkov bude spustená registrácia náhradníkov.

Minimálny vek účastníka
 
Podujatia Strážovská 50 2022 sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov). 

 

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo upraviť podmienky účasti na podujatí.

 

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo neakceptovať registráciu.Štartovný poplatok a jeho úhrada:

1. Poplatok za štart jedného účastníka je 25 EUR za jedného účastníka.

2. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý bude odoslaný na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

3. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet podujatia Strážovská 50 v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

4. Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu). 

5. V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte podujatia Strážovská 50 v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia, a jej odosielateľ už nebude mať možnosť sa na ten istý ročník poduajtia Strážovská 50 opakovane prihlásiť.

6. Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nebude akceptované. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Strážovská 50.

Storno účasti:

1. Informáciu o stornovaní prihlášky na podujatie Strážovská 50 treba oznámiť bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adresu strazovska50@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované).

2. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 10 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na podujatie Strážovská 50 bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu strazovska50@gmail.com pred 28. aprílom 2022 20.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu).

bottom of page