top of page

REGISTRÁCIA (ZOZNAM NÁHRADNÍKOV)     

Na preteky Strážovská 50 2022 sa bude dať prihlásiť od 14. februára 2023 od 20.00 hod. najneskôr do 30. apríla 2023 do 20.00 hod. alebo do naplnenia kapacity podujatia. Registrácia priamo na mieste prezentácie v Trenčianskych Tepliciach nie je možná.

Informácie označené s * sú povinné. V prihlasovacom formulári uveďte svoje krstné meno a priezvisko s diakritikou a v plnom znení (nie prezývku, skrátené meno a pod.). V opačnom prípade nebude možné odoslať Váš výsledok pre Slovenskú Ultratrailovú Ligu, ITRA a UTMB Index.

 

Celkový limit počtu účastníkov pre Strážovskú 50 je 200 miest. Po naplnení tohto počtu registrovaných účastníkov bude spustená registrácia náhradníkov.

Minimálny vek účastníka
 
Podujatia Strážovská 50 2023 sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov). 

 

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo upraviť podmienky účasti na podujatí.

 

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo neakceptovať registráciu.Štartovný poplatok a jeho úhrada:

1. Poplatok za štart jedného účastníka je 35 EUR za jedného účastníka.

2. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý bude odoslaný na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

3. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet podujatia Strážovská 50 v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

4. Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu). 

5. V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte podujatia Strážovská 50 v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia, a jej odosielateľ už nebude mať možnosť sa na ten istý ročník podujatia Strážovská 50 opakovane prihlásiť.


6. Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nebude akceptované. V prípade nerešpektovania tohto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Strážovská 50.

 

Zľavy na základe ITRA Performance Index (kategória GENERAL):

Muži s 700 a viac bodmi: zľava 50%

Muži s 800 a viac bodmi: zľava 100%

 

Ženy s 550 a viac bodmi: zľava 50%

Ženy s 650 a viac bodmi: zľava 100%

 

Zľava sa vzťahuje na základné štartovné 35 EUR. V prípade, že spĺňate podmienku zľavy na štartovné na základe vášho ITRA Performance Index (General), označte príslušné pole v registračnom formulári.

 

Ako zistiť svoj aktuálny ITRA Performance Index: zadajte svoje meno a priezvisko na ITRA webstránke, ak nájde Váš profil, kliknite naň a vyhľadajte si svoj ITRA Performance Index v kategórii GENERAL.

Storno účasti:

1. Informáciu o st
ornovaní prihlášky na podujatie Strážovská 50 treba oznámiť bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adresu strazovska50@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované).

2. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 15 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na podujatie Strážovská 50 bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu strazovska50@gmail.com pred 30. aprílom 2023 20.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu).

bottom of page