STRÁŽOVSKÁ 50 HORSKÝ ULTRAMARATÓN A DIAĽKOVÝ POCHOD 

Milí bežci,

mrzí nás to, ale oznamujeme vám, že podujatie Strážovská 50 (16. máj 2020) sa vzhľadom na aktuálny vývoj situácie v súvislosti s celosvetovým šírením koronavírusu nebude konať. Táto situácia spolu s prijatým opatrením - zákazom organizovania verejných športových akcii - nám neumožňuje tento rok naše preteky pre vás zrealizovať. Dodržanie bezpečnosti bežcov a ich zdravie, ako aj zdravie dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí sa na pretekoch podieľajú, sú pre nás prvoradé.

Vieme, koľko úsilia a času venujete tréningu na preteky. Preto by sme radi tradíciu Strážovskej 50 zachovali aspoň symbolicky, prostredníctvom spoločného virtuálneho behu. Samozrejme všetko závisí od aktuálnych vládou prijatých opatrení, preto ďalšie informácie zverejníme na stránke a FB až v nasledujúcich týždňoch.

Veľmi radi vás tiež privítame na budúcoročnej edícii nášho behu, ktorej termín je stanovený na 15. máj 2021.

Ďakujeme a veríme, že sa s vami čoskoro znovu stretneme.

Organizátori Strážovskej 50

_____________________________________________________________________________________________________

 

Dear runners,


at this hard time in the middle of the situation with the Coronavirus, we had to a take a hard decision and we have to announce you the cancellation of our Strážovská 50 race (May 16th, 2020). This situation together with a ban on organizing events has forced us to stop organising and cancel the race. We consider the health and safety of our athletes, as well as of all the volunteers and the people around the race, as the most important.

We know very well, how much time and energy you put into your training for the races. That's why we would like to keep up the tradition of Strážovská 50 at least symbolically, through the common virtual challenge. Of course, everything depends on the current situation. We will inform you about this challenge on our website and Facebook in the next weeks.

We really look forward to meet you on next year edition of our race, date is on May 15th 2021.

Thank you and see you soon, hopefully.

Strážovská 50 organisers