STRÁŽOVSKÁ 50 HORSKÝ ULTRAMARATÓN A DIAĽKOVÝ POCHOD 

Milí bežci, veľmi nás to mrzí, ale musíme vám oznámiť, že podujatie Strážovská 50 (15. máj 2021) sa s ohľadom na aktuálne opatrenia v súvislosti s pandemickou situáciou v krajine nebude konať ani tento rok. Je pre nás zásadné a mimoriadne dôležité dodržať bezpečnosť a ochranu zdravia nielen bežcov, ale aj všetkých dobrovoľníkov a ľudí, ktorí sa na pretekoch podieľajú.

Okrem toho, ani postupné uvoľňovanie opatrení nám v súčasnej chvíli neumožňuje zorganizovať preteky a zabezpečiť potrebné zázemia pre vás, z opatrení spomenieme napr. aj to, že stále platí zákaz vychádzania po 20.00 hodine a na štarte je potrebné sa preukázať PCR alebo AG testom nie starším ako 12 hodín.
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_186.pdf

Uvedomujeme si, koľko úsilia a času venujete tréningu na preteky, zároveň by sme sa už všetci na nich radi stretli. Radi by sme tradíciu Strážovskej 50 zachovali aspoň symbolicky, prostredníctvom virtuálneho behu. Ďalšie informácie zverejníme na stránke a FB v nasledujúcich týždňoch.

Účastníkov, ktorí mali registráciu prenesenú z roku 2020, budeme kontaktovať prostredníctvom mailu.

Veľmi radi vás privítame na budúcoročnej edícii nášho behu v polovici mája 2022, budeme veriť, že tento krát to už konečne vyjde.