STRÁŽOVSKÁ 50 HORSKÝ ULTRAMARATÓN A DIAĽKOVÝ POCHOD 

Milí bežci, veľmi nás to mrzí, ale podujatie Strážovská 50 (15. máj 2021) sa s ohľadom na aktuálne opatrenia v súvislosti s pandemickou situáciou v krajine nebude konať ani tento rok. Je pre nás zásadné a mimoriadne dôležité dodržať bezpečnosť a ochranu zdravia nielen bežcov, ale aj všetkých dobrovoľníkov a ľudí, ktorí sa na pretekoch podieľajú. Okrem toho, ani postupné uvoľňovanie opatrení nám v súčasnej chvíli neumožňuje zorganizovať preteky a zabezpečiť potrebné zázemia pre vás.

Uvedomujeme si, koľko úsilia a času venujete tréningu na preteky, zároveň by sme sa už všetci na nich radi stretli. Radi by sme tradíciu Strážovskej 50 aj v tomto roku zachovali aspoň symbolicky, prostredníctvom virtuálneho behu. Všetky informácie k nemu nájdete v samostatnej sekcii našej webstránky. Veríme, že si svoje dlhé trasy v prírode užijete a podelíte sa s nami o svoje zážitky. :-)